Stichting Kind en Hulphond

update: 10-01-2015

Samen opgroeien – Samen leren – Samen werken:

In 2008 is Stichting Kind en Hulphond opgericht dankzij en met als groot voorbeeld voor menig gezin en veel kinderen, hulphond Indy. Indy is overleden op 1 februari 2013 Ze heeft een grote leegte achter gelaten. Stichting kind en hulphond wil kinderen met een beperking net zo’n kans en mogelijkheid  bieden om een (diepe) band met hun maatje op te bouwen en een (kinder)hulphond naast zich te mogen hebben lopen.Vergelijkbaar met wat ik had met mijn maatje, mijn allessie en mijn hulphond Indy en wat ik nu heb met mijn maatje en hulphond Ziva.

VAN PUP TOT KINDERHULPHOND

Stichting Kind en Hulphond heeft als doel: Kinderen met een beperking ( vooral lichamelijk) met een door de Stichting ( maar wel in overleg) gezochte en geteste pup dmv teamtraining, met een trainer van Stichting Kind en Hulphond, ouders gewoon lekker thuis en in eigen omgeving op een leuke en ontspannen wijze de opleiding van “kinderhulphond” te volgen.  Een kind krijgt met een kinderhulphond de kans om te integreren in de maatschappij, zich voor te bereiden op de toekomst. Een kind kan zelfstandigheid ontwikkelen net als een kind zonder “handicap“. Samen met zijn of haar kinderhulphond kan een kind werken aan zijn eigen ontwikkeling en zelfontplooiing. Bij Stichting Kind en Hulphond is het van groot belang dat de kinderhulphond hond blijft en ook voor het hele gezin is! Broertjes en zusjes worden bij het hele traject betrokken, er mogen cursussen gedaan worden, de hond mag eventueel zwemmen, lekker ravotten, etc.Hond zijn. Niet alleen het kind met de beperking heeft iets aan de  kinderhulphond, maar het hele gezin zal ervan genieten.

KIND EN KINDERHULPHOND. ALS TEAM DE WERELD IN

Martine Stadman, Stichting Kind en Hulphond

De Kinderhulphond

Hulphonden en kinderen. Een geweldige combinatie.  Een kind krijgt met een kinderhulphond de kans om te integreren in de maatschappij, zich voor te bereiden op de toekomst. Een kind kan zelfstandigheid ontwikkelen net als een kind zonder “handicap”. Samen met zijn of haar kinderhulphond kan een kind werken aan zijn eigen ontwikkeling en zelfontplooiing. Door kinderen nu te leren omgaan met een hond, samen te leren werken met een hond en een hecht team te vormen, staan ze als volwassene zekerder in het leven.

Bekijk de video ( gemaakt door Stichting Bijzonder ) of lees hier verder over de kinderhulphond