Hulphonden en kinderen. Een geweldige combinatie. Of het nu gaat om een adl-hulphond of een therapiehond. Een kind krijgt met een kinderhulphond de kans om te integreren in de maatschappij, zich voor te bereiden op de toekomst. Een kind kan zelfstandigheid ontwikkelen net als een kind zonder “handicap”. Samen met zijn of haar kinderhulphond kan een kind werken aan zijn eigen ontwikkeling en zelfontplooiing. Door kinderen nu te leren omgaan met een hond, samen te leren werken met een hond en een hecht team te vormen, staan ze als volwassene zekerder in het leven. En kunnen ze weloverwogen een beslissing nemen om wel of niet met een hulphond te gaan werken.  En dat wil ik kinderen met een beperking niet laten mislopen. Er zijn hulphonden voor kinderen met een lichamelijke beperking, of te wel een motorische functiebeperking. U kunt dan denken aan de ziekte van Düchenne, SMA, MS, spasticiteit ( alleen ledematen, maar ook spraak en hoofd), epilepsie, andere spierziektes, open ruggetjes etc. Ook zijn er therapiehonden. Deze honden worden opgeleid voor kinderen met klassiek autisme, aanverwante contactstoornissen en kinderen met het syndroom van down. Maar een kinderhulphond is niet alleen een hulphond. Het “maatje zijn” is een hele belangrijke factor van het werkgedeelte. Even lekker weg kunnen kruipen, stoeien of spelen het kan allemaal. En de ouders en eventuele broertjes en/of zusjes van het kind met de beperking mogen ook niet vergeten worden in dit verhaal. Even ademhalen. Even wat anders, een beetje afleiding, meer ruimte om wat voor jezelf te doen. Niet alle aandacht en tijd gaat meer in de “beperking” zitten. Het gehandicapte kind wordt weer als kind gezien.

Een kinderhulphond is meer dan alleen maar een kinderhulphond.

Kind en hulphond, samen staan we sterk! En kunnen we de wereld aan!

Voersponsor hulphond Indy

&

Kinderhulphonden

Stichting Kind en Hulphond