Waarom een Stichting voor kinderhulphonden?

Kinderhulphonden worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Uit eigen ervaring weet ik hoe fijn het is om een maatje en hulphond naast je te mogen hebben lopen. Om dankzij en met een hulphond zelfstandig te kunnen leven. De kans om die zelfstandigheid te ontwikkelen, het ontplooien van zichzelf, het zich kunnen voorbereiden op de toekomst en het hebben van een maatje dat er voor je is in mooie en in zware periodes, dat moest ook mogelijk zijn voor kinderen.

Het begon eerst met geld inzamelen tijdens het geven van demonstraties en hopen dat mensen zo vrijgevig waren dat ze een donatie wilden geven voor de kinderen. De Stichting is begonnen als doorverwijs stichting. Een gezin werd doorverwezen naar een hulphond-organisatie om daar met hond en kind de opleiding te volgen. Stichting Kind en Hulphond zou dan de opleiding sponsoren. Tot mijn grote verbazing, maar ook tot verbazing van de ouders, kwamen de gezinnen voor dichte deuren te staan. Het idee van doorverwijzen en sponsoring werkte dus niet. En zo is in 2009 Stichting Kind en Hulphond een officiële opleiding Stichting geworden voor Kind en Kinderhulphond. Omdat kinderhulphonden voor kinderen met een lichamelijke beperking net zo belangrijk zijn als hulphonden voor volwassenen. Een team van kind en kinderhulphond opleiden vanaf het begin tot en met het examen en de nazorg aanbieden komt neer op ruim 5000 euro. Er wordt meestal gestart met een pup, die door Stichting Kind en Hulphond gezocht, getest en geplaatst wordt. Kind en pup groeien samen op, leren samen en werken samen. In twee jaar tijd zijn er ruim 20 gezinnen actief bij Stichting kind en Hulphond. Om deze gezinnen/kinderen en hun kinderhulphonden in opleiding en eventuele nieuwe kinderen een opleiding te kunnen aanbieden is Stichting Kind en Hulphond afhankelijk van donaties en giften.

Stichting Kind en hulphond,

kind en hulphond, als team de wereld in.

Voersponsor hulphond Indy &

kinderhulphonden

Stichting Kind en Hulphond