A.

De begeleiding, het doen van onderzoek, gesprekken en overleg voeren, nazorg, opleiden van hulphonden voor kinderen (de zogenaamde kinderhulphonden) en bemiddelen over en plaatsen van honden bij kinderen, die daarna onder begeleiding van een trainer en samen met het kind worden opgeleid tot kinderhulphond. Het geven van informatie, (presentaties en demonstraties) over de hulphond in het algemeen, ten behoeve van hulphonden voor kinderen met een beperking.

 

B.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Stichting Kind en Hulphond, kind en hond, als team de wereld in.
 
Voersponsor van hulphond Indy
& kinderhulphonden
Stichting Kind en Hulphond