Stichting Kind en Hulphond is opleiding-stichting voor kinderhulphonden voor kinderen met een beperking. Wij leiden niet de honden voor u op, maar dit gaat uw kind samen met u onder begeleiding van een trainer doen, bij u thuis, in eigen omgeving. Samen met het kind en de hond wordt de hond opgeleid tot maatje/kinderhulphond van Stichting Kind en Hulphond. Op deze manier krijg je een kinderhulphond op maat, een kinderhulphond waarvan de band tussen kind en hond opgebouwd wordt tijdens het trainen. Het hele gezin wordt bij de training betrokken. Ook broertjes en zusjes gaan met de training mee doen en u als ouder natuurlijk ook. Want een kind kan en mag nooit de volledige verantwoordelijkheid dragen van de hond.

Vaak is het zo dat er nog geen hond aanwezig is in het gezin of dat de hond niet geschikt is. In overleg met het gezin gaan we dan kijken wat het beste past: een pup of jonge hond en wat voor hond. Stichting Kind en Hulphond gaat dan op zoek naar een geschikte hond voor het kind en het gezin. Er wordt gezocht naar een goede, geschikte pup. Is er een nest gevonden, ras of kruising, dan worden de pups 1voor 1 in een ruimte waar ze nog niet eerder zijn geweest uitvoerig getest.

U kunt er zeker van zijn dat de pup die het beste bij uw kind en uw gezin past uitgekozen zal worden. De pup wordt meestal vrijwel gelijk na het verlaten van het nest in het gezin geplaatst. Dit is als de pup een week of 8/9 jong is. Vanaf dat moment zorgt Stichting Kind en Hulphond voor begeleiding. U kunt altijd bij ons terecht met vragen. Er komt een trainer bij u thuis. Eerst gaat u als ouders een aantal lessen volgen samen met de trainer. De basistraining komt aan bod, een stuk theorie, het lopen met rolstoel en pup etc. Na een paar lessen wordt er gestart met het eerste opleiding jaar. Het voorbereidende jaar. In het eerste jaar wordt er gewerkt aan het opbouwen van de band tussen kind en hond, wordt er aandacht geschonken aan de basistraining, de rol van de gezinsleden, en natuurlijk het begin van het hulphondenwerk. Het tweede jaar is het jaar voor het echte werk. In dit jaar worden alle hulphond-vaardigheden aangeleerd. De band tussen kind en hond wordt verder versterkt. Tijdens elke les wordt er tijd vrij gemaakt voor de ouders. Ook u krijgt dus les. Wat alleen nooit vergeten mag worden: de kinderhulphond is een gewone hond! Hij of zij is niet alleen voor het werk. De hond mag lekker ravotten en spelen. En wanneer u elke dag samen met uw hond lekker naar buiten gaat en de hond, hond laat zijn, dan zal de hond met veel plezier zijn/haar werk blijven doen. De opleiding wordt afgerond met een “examen”die afgenomen wordt door de eigen trainer, maar waar Martine van Stichting Kind en Hulphond ook bij aanwezig zal zijn. Gedurende de opleiding vinden er evaluatiegesprekken plaats bij Stichting Kind en Hulphond.

Het is niet zo dat na het examen, Stichting kind en hulphond de handen er vanaf trekt. Een paar keer per jaar zijn er nazorg lessen. Dan komt de eigen trainer weer bij u thuis voor een extra les. Uw kind wordt ouder en heeft dus andere en nieuwe ondersteuning en begeleiding van zijn of haar maatje nodig. Daar kan aandacht aan geschonken worden tijdens een nazorgles. Ook wordt alles nogmaals doorgenomen, zodat de hond niet terug gaat vallen in zijn hulp aan uw kind.

Vanaf het moment dat de pup bij u de drempel over stapt, begint er voor u en voor het hele gezin een nieuw leven. Uw kind gaat een toekomst tegemoet met meer zelfstandigheid, een leven met meer zelfvertrouwen, een leven waar het kind zich zelf kan gaan ontwikkelen net als ieder ander kind. Kind en hond gaan verder als team.

Het kind heeft zijn of haar kinderhulphond en maatje. Een kinderhulphond van Stichting Kind en Hulphond

De vriendschap van een hond, is vriendschap voor het leven
Voor een ander niet te zien, hoeveel een hond kan geven
Want ben je soms verdrietig, dan kijkt ie je aan
Alsof ie zeggen wil, ik zal altijd naast je staan
En als je dan weer vrolijk bent, dan slaat ie met zijn staart
En blaft alsof ie zeggen wil,dat hebben we weer geklaard
Zo’n vriendschap is een wonder, een wonder om te beleven
Zo’n vriendschap kan geen mens, geen mens kan zoiets geven

Voersponsor hulphond Indy
& kinderhulphonden
Stichting Kind en Hulphond