De Bart Foundation biedt jonge mensen met een ingrijpende ziekte de kans hun ambitie waar te maken.

De Bart Foundation:

 • investeert in talent en ambitie;
 • ondersteunt jonge mensen met een levensbepalende ziekte of handicap bij het realiseren van hun ambitie. Dit kan zijn op het gebied van sport, cultuur, welzijn of het starten van een eigen bedrijf.
 • begeleidt jonge mensen die allemaal uniek zijn. Niet alleen in de ambities die ze hebben, maar ook in de levensbepalende ziekte die zij met zich meedragen. Het zijn jonge menen met een uitzonderlijke drive en doorzettingsvermogen. Het zijn bikkels.
 • helpt bikkels duurzaam te presteren en produceren.
 • streeft naar reële kansen voor iedereen om ambities te realiseren;
 • begeleidt bikkels intensief gedurende minimaal 1 jaar;
 • begeleidt in 2006-2008 100 bikkels;
 • is een onafhankelijke stichting in 2003 opgericht na het overlijden van Bart de Graaff;
 • is een unieke Nederlandse stichting; In Nederland is geen enkele andere stichting die zich richt op het waarmaken van ambities van jonge gedreven mensen met een levensbepalende ziekte of een beperking.
 • garandeert dat minimaal 75% van giften gaat naar doelstellingswerk (de bikkels).

Het begint met ambitie

Wie we zijn:

De Bart Foundation is, na het overlijden van Bart de Graaff, op initiatief van vrienden, familie en collega’s in 2003 opgericht. De Foundation moet een blijvende herinnering zijn aan de oprichter van BNN die een eigenzinnige persoonlijkheid paarde aan een bijzondere levensinstelling. Ondanks zijn ziekte haalde Bart het maximale uit het leven waarbij hij zich door niets en niemand liet tegenhouden. Deze mentaliteit en instelling vormen de basis voor het werk van de Bart Foundation.

De kern van het werk van de Bart Foundation is het bieden van kansen aan jonge mensen met een ingrijpende ziekte of handicap (‘bikkels’) om hun aantoonbare talent te ontwikkelen en hun ambities waar te maken, hun passie uit te leven. In 2007 worden er 50 jonge mensen begeleid.

Een aantal interessante, succesvolle projecten is inmiddels door zogenoemde bikkels gerealiseerd. Daarnaast is na de oprichting hard gewerkt aan de professionalisering van de organisatie, zijn een tiental bikkels begeleid en is aandacht gevraagd voor orgaandonatie.

De ambitie van de Bart Foundation is om binnen vijf jaar, 500 jonge mensen te kunnen begeleiden. Om deze doelstelling te kunnen behalen heeft de Bart Foundation voldoende financiële steun nodig. Stelt u zich eens voor: 500 ambities van jonge, getalenteerde mensen met een levensbepalende ziekte of handicap gerealiseerd!

Wat we doen

De Bart Foundation helpt jonge mensen met een ingrijpende ziekte of beperking hun ambitie waar te maken. Wij helpen deze mensen zich bewust te worden van het feit dat ze de kracht om hun ambitie te realiseren uit zichzelf kunnen en moeten halen. Wij ondersteunen hen bij het realiseren van hun ambitie. Dit doen wij op een constructieve en duurzame manier. Bij de Bart Foundation vervullen mensen met een ziekte of beperking geen slachtofferrol maar zijn het getalenteerde doorzetters die hun ambities willen realiseren, het zijn ‘bikkels’. De Bart Foundation helpt hen daarbij. Wij vervullen geen wensen, maar wij helpen deze bikkels duurzaam te presteren en te produceren.

De Bart Foundation initieert zelf projecten. Het gaat om humanitaire en niet om medische projecten.

Naast de begeleiding van bikkelprojecten ziet de Bart Foundation een andere functie voor zichzelf weggelegd: de ontmoeting met het Nederlands publiek en bedrijfsleven. De functie hiervan is het leveren van een constructieve bijdrage aan de positieve beeldvorming rondom mensen met een ernstige ziekte of handicap. En een inspiratiebron om de toegevoegde waarde van het investeren in passie, talent en ambitie zichtbaar te maken. Maak het onmogelijke mogelijk! Wij laten zien dat het mogelijk is!

Hoe we dat doen

We werken samen met bikkels. Daardoor maken we samen het verschil. Van onbewust kansrijk naar bewust kansrijk. Het realiseren van een ambitie blijft een verantwoordelijkheid van de bikkel en vraagt optimale inzet en betrokkenheid van hem of haar.

We creëren ruimte voor ambitie: dat doen we door de bikkel te faciliteren en te ondersteunen zodat deze zich kan richten op zijn passie. Ondersteuning wordt geboden in de vorm van kennis, tijd, geld of middelen. Dit doen wij op een constructieve en duurzame manier.

Samenwerken met bikkels doen we op verschillende intensiteitniveaus, met diverse partners en in uiteenlopende activiteiten. Iedere bikkel heeft een unieke ambitie en volgt zijn eigen passie. Dat vraagt om verschillende vormen van begeleiding en activiteiten. We begeleiden bikkels voor de duur van een jaar, eventueel kan de samenwerking verlengd worden.

Onze bijzondere activiteiten op een rij:

 • Persoonlijke coaching
 • Coaching op ondernemerschap
 • Organiseren van media exposure
 • (Organiseren van) sponsoring
 • Organiseren van evenementen en acties
 • (Organiseren van) training en opleiding
 • Arbeidsmarktbemiddeling
 • Bouwen aan een netwerk
 • Schrijven van business cases
 • Organiseren van faciliteiten
 • Financiële advisering

Voor wie we het doen

De Bart Foundation begeleidt jonge mensen tussen de 15 en 35 jaar. Talentvol, ambitieus en gepassioneerd. Ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen uitdagingen. Hun ambitie komt voort uit persoonlijke passie en is meer dan een wens.. De bikkels waarmee de Bart Foundation samenwerkt zijn mensen die wat willen. En wat kunnen.

Bikkels hebben een ingrijpende ziekte of handicap die een drempel vormt voor het realiseren van ambities. Het zijn betrokken jonge mensen die na een eerste fase van (her)oriëntatie een duidelijk doel voor ogen hebben: hun aantoonbare talent ontwikkelen en hun ambities waarmaken. Een doel dat niet altijd binnen handbereik ligt. Soms zelfs onmogelijk lijkt.

Een bikkel moet lef en een flinke dosis doorzettingsvermogen hebben. Er het maximale uit willen halen! Samen gaan we de uitdaging aan om juist het onmogelijke mogelijk te maken.

Een bikkel heeft een handicap of ziekte die levensbepalend is, d.w.z. van grote invloed is op het (dagelijks) leven. Bij de bikkels die door de Bart Foundation worden begeleid moet de ziekte of handicap in ieder geval nog langer dan zes maanden voortduren.

Onder een handicap verstaat de Bart Foundation een nadelige positie of belemmering van een persoon als gevolg van een gebrek, ziekte of van invaliditeit.
De bikkels die de Bart Foundation begeleid hebben geen verstandelijke beperking.

Onze uitdaging

De Bart Foundation bestaat vier jaar. Dit jaar, 2007, staat in het teken van groei en vernieuwing. Groei van het aantal bikkels, die we begeleiden en vernieuwing van de wijze waarop we dat doen.

De Bart Foundation wil de komende vijf jaar 500 bikkels kunnen begeleiden. Van de noodzaak en de toegevoegde waarde van ons werk zijn we overtuigd. De resultaten van onze projecten spreken voor zich.

De aanmeldingen van bikkels nemen fors toe door intensief contact met oa. revalidatiecentra, opleidingsinstituten, St. MEE en andere professionele organisaties.

Hoe we het financieren

De Bart Foundation ontvangt geen subsidie. Onze werkzaamheden worden gefinancierd door particulieren en het bedrijfsleven. De kosten voor een bikkelproject zijn gemiddeld €5.000,= per jaar.

Voor meer informatie over de Bart Foundation kunt u kijken op de website: www.bartfoundation.nl

Contactgegevens:

Bart Foundation
Postbus 266
6710 BG EDE
Tel: 088 – 00 666 88
Email: info@bartfoundation.nl

GIRO: 2495

Wilt u de Bikkels van de Bart Foundation helpen? Klik op de banner hieronder: