In samenwerking met mediators (lokale contactpersonen) verleent het Liliane Fonds rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Daarbij wordt gekeken naar alle factoren die belangrijk zijn voor hun welzijn. Het gaat erom hun weerbaarheid en veerkracht te verstevigen, hun zelfbewustheid te ontwikkelen en hun persoonlijke en sociale mogelijkheden te vergroten. Einddoel van de revalidatie is dat het kind verbonden raakt met zijn omgeving. Dat het niet meer aan de kant staat, maar zo actief mogelijk deel uitmaakt van het gezin, van de lokale gemeenschap en van de maatschappij.
De hulp bestaat uit (para)medische behandelingen, operaties, hulpmiddelen, (speciaal) onderwijs, vakopleidingen en ondersteuning bij de opbouw van een zelfstandig bestaan

Voorlichting en fondsenwerving

Uitgangspunten
Het Liliane Fonds probeert bekendheid te geven aan de wanhopige situatie van miljoenen kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, een ‘verborgen ramp’ die ongekend groot is maar die zich aan het gezichtsveld onttrekt en daardoor weinig aandacht krijgt. Tegelijkertijd wil het Liliane Fonds mensen ervan bewustmaken dat het leven van zo’n kind een heel stuk beter wordt, als het de kans krijgt te revalideren.

De financiële middelen om de hulp aan kinderen en jongeren met een handicap te kunnen uitvoeren, worden hoofdzakelijk door de werving van fondsen bijeengebracht. Gestreefd wordt naar een inkomstengroei die correspondeert met de geraamde groei van de hulpverlening.

Beleid
Het Liliane Fonds roept mensen in Nederland op om kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te hulp te komen door het Liliane Fonds te steunen. Het Liliane Fonds is uitgegroeid tot ‘hét speciale fonds’ voor deze kinderen. Het beschikt over kennis, ervaring en een betrouwbaar netwerk. Het kan hen daadwerkelijk helpen. Professioneel, doeltreffend en betrokken.

Niet alleen individuele donateurs steunen het Liliane Fonds. Ook bedrijven werken, vaak uit oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, als ‘partners in de hulpverlening’ samen met het Liliane Fonds. Daarnaast fungeert een aantal non-non-profitorganisaties als partner.

Het Liliane Fonds hecht veel waarde aan de duurzame betrokkenheid van donateurs en partners. Om deze blijvende steun te bevorderen probeert het Liliane Fonds zijn relaties zorgvuldig en actief te beheren.

Middelen
Het is belangrijk dat de methoden en middelen die voor de werving van fondsen worden ingezet, passen bij het sobere karakter van het Liliane Fonds. Het streven is om met minimale kosten een goed resultaat te bereiken.

De landelijke, regionale en lokale media (televisie, radio en geschreven pers) vormen een belangrijk platform om de noodzaak van hulp aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden en de mogelijkheden daartoe onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Daarnaast zet het Liliane Fonds voor voorlichting en fondsenwerving eigen mensen en middelen in. Acties van derden worden gestimuleerd en ondersteund.

Ambassadeurs
De kinderen die het Liliane Fonds in de publiciteit brengt, treden op als ambassadeurs voor hun lotgenoten. Dat ze in beeld worden gebracht, is belangrijk en functioneel. Dat het respectvol gebeurt, is voor het Liliane Fonds een absolute voorwaarde.

Hieronder ziet u een link staat naar de pagina met enkele voorbeelden van het goede werk van het Liliane Fonds: enkele kinderen van het Liliane fonds….

Voor kinderen in Nederland is er een leuke website van het Liliane Fonds waar ze spelletjes kunnen doen, informatie kunnen vinden voor werkstukken of spreekbeurten etc. Daar kun je komen door op 1 van de onderstaande foto’s te klikken:

Wilt u gelijk een donatie geven? Dan is dat mogelijk. Klok op de button hieronder en u komt gelijk op de juiste pagina terecht.

Voor meer informatie over het Liliane fonds, kunt u terecht op de website van het Liliane fonds. U komt hier door te klikken http://www.lilianefonds.nl