De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) helpt kinderen met een handicap. Zij willen graag net zo kunnen spelen, leren en op vakantie gaan als hun leeftijdgenootjes. En als ze wat ouder zijn willen ze ook uitgaan, op zichzelf wonen en een passende baan vinden. Dat kan, maar daar is wel extra hulp bij nodig. De NSGK geeft die hulp.


Kinderen met een handicap of chronische ziekte zijn in de eerste plaats kinderen. Zij willen graag spelen, naar school en op vakantie gaan, net als andere kinderen. En als ze ouder worden willen ze graag uitgaan, op zichzelf wonen en een leuke baan vinden, net als leeftijdgenoten. Ze willen gewoon meedoen.

Dat kan, maar daarvoor zijn wel extra aanpassingen, begeleiding en zorg nodig. Een kind dat blind is kan met een aangepaste computer soms toch gewoon naar school, iemand in een rolstoel kan met een tillift gewoon zwemmen, en met een aangepaste bus en wat extra begeleiding kunnen kinderen met een handicap ook op vakantie. Met een beetje hulp is dus heel veel mogelijk. De NSGK helpt door bij te dragen aan de financiering daarvan.

Daarnaast probeert de NSGK de beeldvorming rondom kinderen en jongeren met een handicap bij te stellen. Want vooroordelen en onwetendheid in de samenleving zijn voor kinderen met een handicap de grootste belemmering om mee te doen. Door vooroordelen weg te nemen helpen we deze kinderen een plekje te veroveren in onze maatschappij.

De NSGK helpt kinderen en jongeren tot 30 jaar in Nederland, met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of met een chronische ziekte. Zodat zij met hun beperking toch volwaardig kunnen leven. De NSGK is onafhankelijk en kan haar werk doen dankzij giften en donaties.

De NSGK helpt kinderen en jongeren met een handicap op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Daarnaast wil de NSGK onwetendheid en vooroordelen wegnemen. Zo helpen we kinderen en jongeren met een handicap om volwaardig te kunnen leven. De NSGK steunt jaarlijks honderden projecten die hierop gericht zijn.

Wonen
De tijd dat kinderen met een handicap in ‘instituten in de bossen’ verdwenen, ligt gelukkig achter ons. Steeds meer kinderen en jongeren wonen in kleinschalige woonvormen, midden in de maatschappij. Met zorg op maat en met hun ouders in de buurt. De NSGK steunt met geld en goede raad de ouders die een woonvorm voor hun kinderen willen opzetten.

Werken
Werken is van groot belang voor jongeren met een handicap om een volwaardige en zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven. Met een beetje hulp zijn veel jongeren in staat om, ondanks hun lichamelijke of verstandelijke beperking, een betaalde baan te krijgen. De NSGK ondersteunt daarom stageprojecten, trainingen, aangepaste computers en begeleiding op de werkplek.

Vrije tijd
Voor veel kinderen en jongeren is het vanzelfsprekend: iets leuks doen in je vrije tijd, zoals spelen, vakantie, sport of uitgaan. Maar voor mensen met een handicap levert dit grote problemen op. Speelplaatsen zijn vaak ontoegankelijk voor kinderen met een handicap, veel vakantiebestemmingen zijn niet op hen ingericht en naar de disco gaan in een rolstoel is een onmogelijke opgave. Voor veel hobby’s en sporten zijn hulpmiddelen en aangepast vervoer nodig.

Gelukkig is er met wat hulp veel mogelijk. Er zijn tal van sportverenigingen die aangepaste sporten beoefenen. Als speelplaatsen goed worden aangelegd, kunnen kinderen met en zonder handicap er samen spelen. En er worden speciale vakanties voor kinderen met een handicap georganiseerd! De NSGK ondersteunt die initiatieven van harte, omdat ze mensen met een handicap helpen zo gewoon mogelijk leven!

Voorlichting
Onwetendheid en vooroordelen in de samenleving zijn voor kinderen en jongeren met een handicap de grootste belemmering om normaal te kunnen leven. Zij worden nog al te vaak niet serieus genomen en belanden vaak in een isolement. Door voorlichting te geven wil de NSGK dit beeld bijstellen. Want mensen met een handicap zijn niet zielig en willen zeker niet zo behandeld worden. Als we dat kunnen laten zien, kan acceptatie een stuk eenvoudiger worden.

Meer informatie over de Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind kunt u vinden door op de volgende link te klikken: NSGK